وَأَنا عائِذٌ بِفَضْلِکَ هارِبٌ مِنْکَ إِلَیْک....

آخرین مطالب
  • ۹۷/۰۴/۲۱
    ذم

نوزده ساله.
دانشجوی معماری دانشگاه تهران.